top of page
「媽媽農場」紐西蘭傳統風味燕麥棒 葡萄麥蘆卡蜂蜜口味

「媽媽農場」紐西蘭傳統風味燕麥棒 葡萄麥蘆卡蜂蜜口味

淨重240克 (40克x 6條)

 

 

「媽媽農場」紐西蘭傳統風味燕麥棒 葡萄麥蘆卡蜂蜜口味

HK$38.00Price
 • 媽媽農場燕麥棒採用了澳洲或新西蘭出產的燕麥,用了家庭式的烘焙方法製造。豐富的口感和上乘的品質讓媽媽農場燕麥棒成為澳洲和新西蘭最受歡迎的燕麥棒產品。                        

  烘烤後的燕麥棒,配以燕麥、葡萄和麥蘆卡蜂蜜。                                   
  * 無添加人造色素及香味劑
  * 加入了全榖物及新西蘭牛油等天然成份
  * 纖維來源
  * 新西蘭製造

  每盒6獨立包裝小條

bottom of page